Neuvěřitelný, ale očekávaný technologický pokrok: internet věcí T-mobile

Internet věcí T-mobile je projekt, který se v současné době testuje na několika místech v Praze a společnost T-mobile má v plánu Sigfox, jak se sítě pro internet věcí jmenují v budoucnu uvést do ostrého provozu po celé České Republice. Možná je dobré si vysvětlit co tento trochu směšný pojem vlastně znamená. Internet věcí T-mobile – z anglického Internet of Things, zkratka IoT je označení pro propojení vestavěných zařízení pomocí internetu. Co si pod tím v praxi představit ? Například budete moci prostřednictvím svého chytrého telefonu ovládat osvětlení svého domu. Nebo vytápění, odjedete na dovolenou a vytápění vypnete, na cestě z dovolené si pak s předstihem vytápění opět zapnete a při návratu pak nebudete muset mrznout a čekat, až bude v celém domě krásně vytopeno. Jednotlivá zařízení ale budou moci komunikovat i samy mezi sebou, může třeba dojít ke spolupráci vaší televize s osvětlením a při spuštění přehrávání filmu dojde automaticky ke ztlumení osvětlení a po skončení programu se pak světla opět sama rozsvítí.

(Visited 40 times, 1 visits today)