Největší objevy 20. století, které změnily náš život

Wilson, známý sociobiolog, pronesl jednu moc hezkou a pravdivou myšlenku. A sice, že dnešní člověk má stále mozek pravěký, vláda je na úrovni středověku, ale naše technologie je božská. A měl pravdu. Největší objevy 20. století, které změnily náš život a staly se naší nedílnou součástí, mají totiž i svou stinnou stránku. Technologie proniká do našich každodenních životů tak rychle, že se jednotlivec, společnost, ani vlády států nestačí přizpůsobovat. Největší objevy 20. století, které změnily náš život do dnešní podoby, nám totiž přinesly i pěkných pár problémů. Můžeme zmínit např. ekologické krize všeho druhu, civilizační nemoci a možná i nabubřelý konzumerismus. Promiňte mi tento trochu pesimistický úvod. Považoval jsem za důležité se o nežádoucích výsledcích rychlého vývoje zmínit a vzít ho na vědomí, než se pustíme do oslavování slavných vynálezů. Nikdo z nás by se určitě nechtěl vrátit na počátek 19. století, topit dřevem, svítit petrolejem, prát na valše, nemít přístup k pitné vodě a mít šanci dožít se maximálně 40 let. Největší objevy 20. století, které změnily náš život, ho totiž navdory zmíněným negativům, změnily rozhodně k lepšímu. Ve dvacatém století můžeme napočítat minimálně 50 významných objevů. Dnes ze zmíním pouze o dvou. První se udál v roce 1901 a kompletně změnil naše vnímání vzdáleností. Jedná se o první úspěšný přenos telegrafického signálu přes oceán, realizovaný italským fyzikem a vynálezcem G. Marconi. Zajímavé na této události je, že Marconi ve skutečnosti nebyl první, kdo přišel s bezdrátovým přenosem dat, nebo-li rádiovým vysíláním. První byl samozřejmě Nikola Tesla. Marconi ovšem tento vynález zkomercializoval a odvážím se napsat, i dostal do podvědomí lidí pomocí médiálních kampaní. A to je mnohdy ve světě vynálezů mnohem významnější než samotný vynález. Druhým vynálezcem, o kterém se dnes zmíním, je Henry Ford. Henry Ford naprosto proměnil životy mnoha lidí, když zavedl ve své automobilce výrobní pás. A určitě si dokážete představit, co zavedení této technologie znamenalo pro život dalších generací … Schválně, napište mi, co si o fordismu a zavedení pásové výroby myslíte! Byl to skutečně krok k lepšímu?

(Visited 300 times, 1 visits today)