Elektrické motory, jejich příběh

Jak už jsem psal, mám moc rád vynálezy, techniku a vše co s technikou souvisí. Elektrické motory, jejich příběh a osudy pisatelů tohoto příběhu je téma, které mám hodně rád. Aby mohl vzniknout první elektromotor, bylo zákonitě nutné, aby mu předcházel objev elektřiny. To vám byl jeden šikovný italský fyzik Alessandro Volta, který v roce 1800 sestrojil a následně představil tak zvaný Voltův sloup. Jednalo se o první elektrický článek na světě. Skládal se ze zinkových a kovových plíšků poskládaných na sebe. Po spojení konců sloupů (Volta je nazval póly) došlo k průchodu silného elektrického prudu. A průlomový vynález byl na světe. Dovedete si představit, co bychom si dnes bez elektřiny počali? Ale na druhou stranu…. no, přestaň filozofovat Karle a pokračuj. Co je to vlastně elektromotor? Definice zní: Elektromotor je mechanický stroj, sloužící k přeměně elektrické energie na mechanickou práci. A nebo to může být i naopak. Většina elektromotorů pracuje na využití účinku magnetického pole. Laicky řečeno dochází ke vzájemného přitahování a odpuzování dvou elektromagnetů. Při konstrukci elektromotoru se využívá působení mezi elektromagnetem a tělesem, které má různé magnetické odpory. Běžný motor je složen ze 4 základních dílů: Elektrického obvodu – je tvořen vinutými cívkami s izolací, magnetického obvodu, mechanické konstrukce, která má ochrannou roli a chlazení zajištující odvod tepla. Elektrické motory, jejich příběh zrodu se začal odehrávat rovných 34 let po objevu Voltova článku. V tomto roce, v Rusku, tamní vynálezce M. H. Jacobi předvedl první mechanický stroj na elektromotor a byla jím, světe div se, loď. První akumulátorová loď na světě byla poháněna 320 elektrickými články. O rok déle se téměř současně v Itálii a Holandsku objevili první elektromobily. Svůj zdroj energie si vozili sebou a bohužel byli velmi drahé a převyšovali hmotnost samotného automobilu. Jejich kapacita umožňovala dojetí asi 70 km. Rychlost, kterou elektromotor dokázal vyvinout byla okolo 60 km za hodinu. Podívejme se teď na elektrické motory, jejich příběh a českou zemi. Mezi významné světové průkopníky a vynálezce na poli elektromotorů patřil náš František Křižík. První elektromobil ve své dílně zkonstruoval v roce 1895. A asi by byl mile překvapen, kolik druhů elektromotorů dnes existuje: stejnosměrný, univerzální komutátorový, střídavý, lineární. Tak tedy milí moji čtenáři. Elektromotorům zdar a jejich vynálezcům též!

(Visited 119 times, 1 visits today)