Co je to inovační proces – a jak se z něho můžeme poučit?

V přírodě jsme každý den svědky neustálé obnovy. Bez ní, v jejímž každém cyklu se inovovaný prvek posouvá na vyšší úroveň, bychom dnes neexistovali ani my, lidé, a nemohli bychom společně o inovacích filosofovat… Jelikož ale tuto možnost máme, prostudujme následující problém: Každý inovační proces má své zákonitosti. Jak se z nich můžeme poučit v běžném životě? Termín inovace pochází z latinského slova innovare, tedy obnovovat. Inovace, které dnes a denně probíhají ve společnosti, se významně liší od přírodou „řízené“ obnovy. Cílem společenských inovací je vylepšit, zvýšit účinnost, snížit náklady a přispívat ke zvýšení příjmů. Inovační proces se odvíjí od pokroků, kterých lidstvo dosáhlo ve vědě a technice, a podléhá principům ekonomických trhů. V historii lidstva můžeme vystopovat celou řadu inovací, které v podstatě umožnily existenci společnosti tak, jak ji dnes známe. Z velkých inovativních vynálezů můžeme vyjmenovat například kolo, střelný prach, knihtisk, parní stroj, inzulín a mohli bychom pokračovat do nekonečna. I z mého malého výčtu je ovšem zřejmé, že ne všechny inovace, jak jsem již nastínil, posouvají lidstvo na vyšší úroveň bytí. Některé, byť geniální, objevy a vynálezy, s sebou přinesly nečekané důsledky, s jejichž následky se dnes jen těžko vyrovnáváme: jaderná bomba, některá léčiva, techniky průmyslového rybolovu, chemická hnojiva a pravděpodobně i geneticky modifikované potraviny. Inovační proces je tedy dvousečný. Na jedné straně zvyšuje naši produktivitu, může nám přinést společenské uznání a finanční zisk. Na druhou stranu nám může snaha o neustálý vývoj přerůst přes hlavu. Historie mluví v tomto ohledu sama za sebe. Každý, kdo se chystá inovovat, měl by umět posoudit případné negativní dopady. Každý inovátor si musí položit otázku: „Jsem připraven nést zodpovědnost za případné problémy, které může můj inovativní vynález způsobit?“ A platí to jak pro velké vynálezce, korporátní ekonomy a politiky, tak i pro rodiče, učitele a jednoduše každého z nás!

 

(Visited 34 times, 1 visits today)